• Regulamin

Właścicielem sklepu jest firma:

Alabarbara Joanna Kaźmierczak
ul. Letnia 26, 95-100 Zgierz
NIP 732 193 50 92
REGON 362905605
Numer rachunku bankowego: 39 1140 2004 0000 3002 3068 8068 
Tel. 784 250 593

Wymogi techniczne
W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu niezbędne są:
a) komputer z dostępem do sieci Internet
b) przeglądarka internetowa typu: MS Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

I. Ogólne zasady funkcjonowania sklepu

 • Sprzedaż produktów w Sklepie odbywa się za pomocą sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy kupującym – zwanym dalej „Kupującym”, a „Sprzedającym”.
 • Przedmiotami transakcji są towary przedstawione w ofercie sklepu internetowego www.alabarbara.pl
 • Wszystkie ceny widniejące na stronach internetowych sklepu www.alabarbara.pl są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto do zapłaty.
 • Sklep www.alabarbara.pl oferuje w swojej sprzedaży produkty nowe i używane.
 • Produkty, które nie są fabrycznie nowe, ale zostały opisane jako „odnowione” są towarami używanymi. Zostały poddane renowacji i są całkowicie sprawne. Firma Alabarbara dołoży wszelkich starań by produkty używane odnowione były w pełni wartościowe, jednak z uwagi na swój charakter mogą posiadać ślady użytkowania jak np. w przypadku mebli – naturalne zarysowania drewna. Niektóre produkty zostały poddane zabiegowi celowego artystycznego postarzania. Posiadają przetarcia i odpryski, które nie mogą być przyczyną reklamacji. 
 • Produkty, które nie są fabrycznie nowe i zostały opisane jako używane „do odnowienia” lub „do renowacji” posiadają pewne wady, które zostały szczegółowo opisane. Kupujący jest powiadomiony o tym fakcie zanim dokona zakupu. 
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Z uwagi na różnice parametrów poszczególnych monitorów, możliwe są różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Kupującego.

II. Procedura składania zamówień

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i kliknięcie „KUPUJĘ I PŁACĘ”, podanie numeru telefonu a także adresu e-mail, na który zostanie przesłana informacja o złożeniu i realizacji zamówienia.
 • Zamówienie jest przekazywane do realizacji w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Wówczas ma wgląd w złożone zamówienie i może dokonać zmian, o których musi niezwłocznie poinformować sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.
 • Otrzymanie e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Kupującego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Alabarbara w celu realizacji zamówienia.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

III. Realizacja zamówienia

 • Wysyłka zmówionego towaru następuje w ciągu 3 dniu roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku firmy Alabarbara wpłaty za zamówiony towar lub  w przypadku wybrania przez Kupującego opcji wysyłki za pobraniem, w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.
 • Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to jeden tydzień. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

IV. Formy płatności i koszty dostawy

 • W sklepie dostępne są następujące formy płatności: 
 • za pobraniem, przedpłata przelewem lub płatność gotówką przy odbiorze.
 • Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
 • Koszt wysyłki ustalane są indywidualnie dla każdego produktu i są uzależnione od jego gabarytów:

Odbiór osobisty – bezpłatny
Kurier
    Przesyłka standardowa po przedpłacie* – 25zł 
    Przesyłka standardowa za pobraniem* – 30 zł
    Przesyłka niestandardowa po przedpłacie – 45 zł
    Przesyłka niestandardowa za pobraniem – 50 zł
* Zgodnie z cennikiem DPD paczka standardowa spełnia następujące warunki: wymiar najdłuższego boku nie przekracza 175 cm i suma wszystkich boków 300 cm o wadze rzeczywistej do 31,5 kg oraz gabarytowej do 41,6 kg. Wagę gabarytową obliczamy według wzoru: wysokość x szerokość x długość / 6000.

 • Możliwy jest odbiór osobisty za 0 zł po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 • Odbioru osobistego należy dokonać w ciągu 5 dni licząc od dnia złożenia zamówienia. W przypadku nie odebrania towaru do tego czasu zamówienie zostaje anulowane. 
 • Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej , Poczty Polskiej lub transportem własnym. Podczas odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki jest istotnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. W wypadku zauważenia nieprawidłowości po odjeździe kuriera, kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.
 • Dostawa mebli dotyczy transportu pod wskazany adres i wyładunku, ale nie obejmuje usługi wnoszenia ani montażu mebli.

V. Zwroty i reklamacje

 • Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dn. 24 czerwca 2014 r. art.27 w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie na adres Alabarbara Joanna Kaźmierczak, ul. Letnia 26, 95-100 Zgierz.
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj.
 • W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był w stanie w jakim znajdował się w momencie sprzedaży. Jakiekolwiek uszkodzenie towaru może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.
 • Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy towar na adres Sklepu.
 • W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać listem poleconym, paczką lub kurierem starannie zapakowane i zabezpieczone, na adres Sklepu: Alabarbara Joanna Kaźmierczak, ul. Letnia 26, 95-100 Zgierz. Zniszczenie towaru zwrotnego na skutek niestarannego zapakowania spowoduje obciążenie kosztami nadawcę przesyłki.
 • W przypadku zwrotu towaru koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedawca niezwłocznie zwraca wpłacone pieniądze za towar i wysyłkę na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.
 • Zwroty i reklamacje w postaci przesyłek pobraniowych nie są przyjmowane.

VI. Postanowienia końcowe

 • Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych wszystkich informacji tekstowych, zdjęć produktów i opracowań graficznych, znajdujących się w sklepie Alabarbara.pl bez zgody ich autora.
 • Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentem złożenia przez klienta zamówienia.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy lub miejsca zamieszkania Kupującego.